2019 Slovenski svetniški kandidati

V jaslicah smo želeli upodobiti slovenske svetniške kandidate: AM Slomšek, F. Baraga, JFGnidovec, L. Grozde, A. Vovk in drinske mučenke. Izdelali smo figure in jih postavili v okolje, ki jih je najbolj zaznalo.