2018 Sveta noč 200 let

Ob 200 jubilejnih pesmih Svete noči, smo v jaslicah predstavili nastanek in pomen pesmi, ki je najbolj prepoznavna skladba vseh časov. Uprizorili smo rojstni kraj avtorja pesmi. Hkrati smo upodobili tudi Jakoba Aljaža kot prvega, ki je prevedel in izvedel pesem v cerkvi v Tržiču.